Home
Informatica Copernicus
  1. 'Computational thinking'
  2. Code schrijven
  3. Code lezen
  4. Problemen te beschrijven en om te zetten in eenvoudige programma's
Talen
HTML, CSS, Javascript, jQuery, PHP, SQL, PHPmyAdmin, Java en BlueJ, Python, Scratch.
Frameworks
Programmeer concepten
Linux concepten
Windows concepten